O nás

CSS Tloskov je centrem služeb s celostátní působností. Nabízí pomocnou ruku všem, kteří se díky svému zdravotnímu stavu, zejména mentálnímu postižení, ocitli v nepříznivé situaci. Nabízíme alternativní domov, denní či poradenské služby, dále odlehčení osobám, které trvale pečují o své blízké s mentálním postižením, tím, že se o jejich zdravotně postiženého člena rodiny dočasně postaráme a budeme se snažit naplnit jeho potřeby a přání stejně, jako tak činí jeho nejbližší. 

CSS Tloskov je začleněno v projektu „transformace sociálních služeb“, v rámci něhož nám jde především o humanizaci a zkvalitnění poskytovaných služeb, začlenění našich uživatelů do přirozeného prostředí a podporu rovných možností a příležitostí v oblasti jejich běžného života, s důrazem na posílení vlastní identity a rozhodování o sobě.

Ateliéry:

Nedílnou součástí našeho centra jsou i ateliéry, kde mohou klienti získat a uplatnit své dovednosti nebo se realizovat v tvůrčích činnostech.

 • Keramický ateliér 
 • Svíčkařský ateliér
 • Mýdlařský ateliér
 • Ateliér výroby ručního papíru
 • Dřevařský ateliér
 • Řezbářský ateliér  
 • Zahrada
 • Geoterapie

Cílem aktivizačních činností v ateliérech je změna prostředí, kontakt s jinými klienty, seznamování se s různými mateiály, vůněmi apod., vyzkoušení di dílčích prací při výrobě, radost z činnosti.

V aktivizačních činnostech se zaměřujeme na několik okruhů podpory: 

 • získávání  potřebných pracovních  návyků jako je  pravidelnost, schopnost požádat o radu, schopnost přijmout přiměřenou radu i kritiku 
 • získávání manuálních dovedností při práci s různými materiály (přírodniny, dřevo, keramická hlína, ruční papír) 
 • upevňování motorických a sociálních schopností a dovedností

 

S výrobky klientů se účastníme různých prodejních akcí, jarmarků, výstav, prezentací.

Některé akce se pro nás staly tradiční - výstava v DDM Benešov, Týnecký střep, prezentace na MPSV a mnoho dalších (viz. Refence).

V e-shopu nabízíme výrobky z našich ateliérů koncovým zákazníkům. 

Prostředky na výrobu čerpáme z rozpočtu zařízení a peníze z prodeje vracíme zpět do rozpočtu, ze kterého se nakupuje materiál na další tvoření.

 


Naše výrobky